Team Kanban Practitioner

Et en-dagers kurs for å begynne med Kanban i Team, eller forbedre eksisterende Team Kanban. Kurset gir deg tilstrekkelig ferdigheter slik at du kan begynne å benytte Lean Kanban metoden i ditt eget team.

Lean Kanban Bootcamp

Et to-dagers kurs for å forbedre tjenesteleveransene dine ved hjelp av Lean Kanban metoden. Kurset gir deg tilstrekkelig ferdigheter slik at du kan begynne å benytte Lean Kanban metoden i din egen organisasjon, eller team. Når du er ferdig med kurset, skal du være i stand til å begynne med Kanban i teamet eller avdeling.

Skalering av Kanban

Et to-dagers kurs for deg som allerede benytter Kanban Metoden og/eller ønsker å utvide sine kunnskaper om evolusjonsmessige endringer. Kurset gir deg en dypere tilnærming til hvordan du bør skalere i fra spredte Kanban aktiviteter, til et helhetlig Kanbansystem for hele virksomheten.

Introduksjon til Kanban

Et dagskurs for å gi deg en introduksjon til hvordan Kanban fungerer. Kurset gir deg tilstrekkelig informasjon til at du kan starte å vurdere om din organisasjon vil ha utbytte av å benytte Kanban som metode for evolusjonsmessige forbedringsaktiviteter.

Tilbakemeldinger fra våre deltagere

Om Lean Kanban Undervisning

lku.no - Lean Kanban Undervising er de eneste i Norge som innehar sertifisering i Lean Kanban metoden til David J Anderson. Våre kursholdere er akkreditert av LeanKanban University.

Epost: kurs@lku.no